Hieronder staat een tiental vragen over transportbanden die wij voor jou beantwoord hebben.

1. Welke verschillende transportbanden zijn er?

In de tuinbouw worden er in kassen of voor buiten gebruik twee soorten transportbanden toegepast: er zijn transportbanden ‘uit één stuk’, vaak met een permanente opstelling en er zijn ‘koppelbanden’.

De transportbanden ‘uit één stuk’ worden vaak ingezet als hoofdbanden en kunnen een onderdeel zijn van een netwerk van transportbanden in de teeltruimte. Deze transportbanden hebben vaak lange lengtes en zijn onder te verdelen in twee type:

  • Transportbanden met banddoek (bijvoorbeeld PVC of PU)
  • Transportbanden met een gordel.

Naast deze twee type langere transportbanden zijn er koppelbanden: traditionele transportbanden welke zonder gereedschap in hanteerbare delen zijn te demonteren en te verplaatsen. Eén van de delen is uitgerust met een elektrische aandrijving, de overige delen worden met een aandrijfas hiermee verbonden.

2. Voor welke potmaten of trays zijn de verschillende transportbanden geschikt?

Voor welke potmaten de transportband geschikt is, is afhankelijk van de breedte van de transportband. Het type band wordt aangepast aan de type (pot)plant die getransporteerd moet worden. Dit kunnen naast potten ook trays zijn.

3. Zijn er verschillen in maximale capaciteit tussen de transportbanden?

De capaciteit van een transportband is een combinatie van bandsnelheid, onderlinge afstand van het te transporteren product en continue aanvoer. De bandsnelheid is vaak variabel en wordt afgestemd op de gewenste snelheid en de stabiliteit van het te vervoeren product. De onderlinge afstand is afhankelijk van de vorm en afmetingen van het product. De continuïteit wordt bepaald door afstemming van aanverwante processen, de betrouwbaarheid etc.

4. Hebben transportbanden voordelen voor de ergonomie?

Over het algemeen wordt de gebruiker fysiek ontlast door het toepassen van transportbanden. Betere werkhoogte, geen ‘gesleep’ met karren of moeizame handelingen op lastig te bereiken plekken.

5. Wat heb je nog meer nodig dan transportbanden bij een transportbandensysteem?

Wanneer met permanente banden eventueel in combinatie met koppelbanden een netwerk van banden is gecreëerd spreek je over een ‘transportbandensysteem’.

Naast de transportbanden is er besturing nodig. Dit bepaald de inzetbaarheid van het banden systeem. Het besturingssysteem kan een permanent bekabeld systeem zijn of een modulair, verplaatsbaar en draadloos systeem zijn of een combinatie van beide.

Tevens zijn bochten bij een transportbandensysteem veelal nodig. Deze zijn er zowel aangedreven als zonder aandrijving, dit is afhankelijk van de stabiliteit van de planten.

6. Hoe worden transportbanden met andere systemen en processen ( bijvoorbeeld afleveren) in een kwekerij gecombineerd?

Een transportbanden systeem is veelal eenvoudig te koppelen aan een oppotmachine, een snoeimachine, een sorteersysteem of een afleverbuffer.

7. Hoeveel onderhoud hebben transportbanden nodig?

Onderhoud is afhankelijk van het gebruik en type transportband. Een transportband met weinig bewegende onderdelen vraag minder onderhoud als een koppelband met veel bewegende delen. Ook de omstandigheden (temperatuur en vooral vocht) zijn van invloed.

8. Behouden transportbanden hun waarde? Hoelang gaan transportbanden mee?

Hoe lang transportbanden meegaan is afhankelijk van het gebruik, de omstandigheden en het onderhoud. Koppelbanden hebben meestal de hoogste restwaarde omdat deze zonder technische aanpassing overal inzetbaar zijn. Koppelbanden zijn ook gemakkelijk 2e hands te verkrijgen. Vaste transportbanden kunnen vaak gedemonteerd en weer gemonteerd worden op een ander locatie. Dit heeft invloed op de restwaarde.

9. Waar moet je op letten als je transportbanden aanschaft?

De belangrijkste vraag is: wat verwacht ik van een transportband, wat wil ik ermee bereiken.
Qua techniek is het aantal bewegende delen, het type banddoek en de verwachte levensduur belangrijk.

10. Hoe bereken je het rendement van je transportbanden? Binnen hoeveel jaar terugverdiend?

De terugverdientijd van transportbanden is afhankelijk van de inzetbaarheid. Hoeveel keer worden de transportbanden per jaar gebruikt, hoeveel arbeid wordt er mee bespaard, kan ik sneller reageren bij het afleveren, wat levert extra ruimte en rust in de kas op?

Is jouw vraag nog niet beantwoord?

Neem dan contact met ons op